Bijles

Herkent u uw kind in deze uitspraken?

  • Het is eigenlijk best goed te doen, maar toch blijf ik achterlopen...
  • De uitleg snap ik wel, maar zelf lukt het me niet!
  • Er zijn zoveel manieren om tot een oplossing te komen, maar ik haal ze door elkaar. Welke strategie past het beste bij mij?
  • Als ik iets meer uitleg zou krijgen, zou ik het wel kunnen.
  • Ik geloof dat ik het nooit ga begrijpen!
  • Vroeger was het vrij eenvoudig, maar nu is het niet meer zo simpel.
  • Na een proefwerk heb ik meestal best een goed gevoel… totdat ik mijn punt te horen krijg.
  • Hoe gaat dat zo’n Cito-toets? Ik denk niet dat ik het kan.
  • Ik heb ASS (verzamelnaam van alle aan autisme verwante stoornissen zoals klassiek autisme, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS), daardoor is het voor mij nog moeilijker om mijn huiswerk in te plannen.

3We kunnen er samen voor zorgen dat de studiebelemmeringen van uw kind aangepakt worden. U zult zien dat uw kind de te leren stof beter gaat beheersen. Uw kind krijgt daardoor meer zelfvertrouwen en gaat het vak misschien zelfs wel leuk vinden!

Door bijles te nemen kunnen snel vorderingen worden gemaakt, hetgeen de motivatie verhoogt. Met onze hulp kunnen we de voor uw kind vooraf bepaalde doelstellingen realiseren.

Veel leerlingen van de basisschool en het VMBO hebben om verschillende redenen (bijvoorbeeld faalangst, concentratieproblemen, dyslexie, dyscalculie) moeite met rekenen/wiskunde, spelling, taal en/of begrijpend lezen, ondanks alle inspanningen van henzelf en de docenten.

Deze leerlingen kunnen dan wel extra ondersteuning, meer uitleg en extra oefenstof gebruiken. Met de persoonlijke begeleiding van StudieBalans kan uw kind hierin ondersteund worden. Er wordt gezocht naar leerstrategieën die bij uw kind passen en waarmee het zich verder kan ontwikkelen.

 

Er kan - indien gewenst - contact met de leerkracht van de leerling worden opgenomen om hem/haar zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Vaak is uw kind na een schooldag erg moe, omdat het zeer geconcentreerd bezig is geweest en veel prikkels/informatie heeft opgedaan. Na schooltijd zijn er vaak sportclubjes of afspraken (van u en uw kind) of is er weinig motivatie en concentratie om ook nog een uur bijles te volgen. Om deze redenen biedt StudieBalans bijles onder de schooltijd aan. Dit dient vooraf besproken en goedgekeurd te worden door de schooldirecteur. Tijdens dat gesprek kunnen wij ook aanwezig zijn.

Bijlessen worden gegeven op individuele basis. Een bijles is in principe in alle vakken mogelijk voor zowel basisonderwijs en het VMBO. Bijlessen kunnen gegeven worden van maandag tot en met vrijdag op een nader overeen te komen tijdstip en locatie.