HUISWERKBEGELEIDING

Herkent u uw kind in deze uitspraken:

 • Ik heb zoveel werk, ik weet niet meer waar en hoe ik moet beginnen!
 • Ik maak wel huiswerk, maar ik krijg het allemaal niet op tijd af.
 • Ik weet dat ik huiswerk moet maken, maar ik heb geen zin....
 • Ik kan me maar niet concentreren, zo komt mijn huiswerk nooit af!
 • Hoe combineer ik maak- en leerwerk?
 • Wanneer begin ik op tijd te leren voor een toets?
 • Hoe kan ik het beste leren voor een toets?
 • Ik heb een leer- en/of gedragsstoornis (dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, etc). Mijn leerproces is daardoor anders dan anders.

2Als u uw kind in een van deze situaties herkent en uw kind zit op het voortgezet onderwijs of het basisonderwijs, dan is de huiswerkbegeleiding van StudieBalans wellicht iets voor hem of haar! De praktijk heeft al bewezen dat ook voor leerlingen in het vervolgonderwijs die in een moeilijke periode zitten, individuele aandacht een steun kan zijn.

Soms loopt het op school namelijk niet helemaal zoals u of uw kind wilt. Vooral alles bijhouden, huiswerk maken en de stof leren is af en toe best lastig. Huiswerkbegeleiding kan uw kind ondersteunen in hoe hij/zij beter kan leren, hoe hij/zij beter kan plannen en natuurlijk bij het maken van het huiswerk. Het is in principe geen inhoudelijke bijles (uitleg van de stof), maar bij de meeste vakken zal natuurlijk, waar mogelijk, geholpen worden.

Tijdens de huiswerkbegeleiding maken en leren de kinderen gedurende één of meer middagen per week hun huiswerk. Huiswerkbegeleiding kan een nuttige stap zijn om zowel uzelf als uw kind te 'ontlasten'. Vooral met opgroeiende pubers kan het soms zwaar zijn om elke dag samen thuis huiswerk te maken. Huiswerkbegeleiding kan dan een oplossing bieden.

Bij huiswerkbegeleiding kunnen de volgende onderdelen aan de orde komen:

Cognitieve (leer)vaardigheden

Organisatorische vaardigheden

 • o.a. tekst lezen
 • hoofdzaken/bijzaken onderscheiden
 • kritisch denken/verwerken
 • 'mindmappen' (visueel schema maken)
 • samenvatten
 • oefenen met sleutelwoorden
 • o.a. plannen
 • agenda gebruiken
 • controleren en nakijken
 • bijsturen van leergedrag

Huiswerkbegeleiding op de school waar uw kind elke dag naar toe gaat. Dat heeft zeker voordelen!

Enkele belangrijke voordelen van huiswerkbegeleiding bij StudieBalans zijn:

 • U heeft thuis nauwelijks meer stress over het huiswerk. Het leerwerk wordt efficiënter gemaakt en dus is er meer tijd voor ontspanning.
 • Uw kind leert meer van het huiswerk door de directe individuele ondersteuning.
 • Wij bieden uw kind handige inzichten en goede studievaardigheden die het leren kunnen versoepelen. Hierdoor is leren gemakkelijker en leuker.
 • Als uw kind iets niet begrijpt, dan bespreken we dat direct met hem of haar.
 • Aan het einde van een dag is het huiswerk af en toetsen zijn overhoord!
 • Discipline en motivatie worden bevorderd door o.a. het geven van structuur en het aanleren van het maken van een goede/optimale planning.
 • De begeleiders hebben direct en nauw contact met u waardoor u als ouder(s)/verzorger(s) altijd op de hoogte bent van de voortgang van uw kind.

Uw kind hoeft na school nergens naar toe te fietsen; hij/zij zit veilig op school. En misschien wel het fijnste is dat uw kind wanneer het eenmaal weer thuis is, meestal niets meer hoeft te doen! Het geplande huiswerk is uitgelegd en klaar en de toetsen zijn overhoord!

Wég (t)huiswerkstress! 

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.